testcrisp1.gif


logor2.gif
ter voorbereiding op de SVMNIVO examens makelaar taxateur en
bedoeld als training / examentraining voor alle makelaardij-modules m.b.t. de examens van SVMNIVOexamens1.gif

HOOFDMENU: Klik op een menu-item hieronder voor de bijbehorende informatie
NIEUWS:
 1. De Repertorium CD ROM Makelaardij is bedoeld als examentraining voor alle modules van de makelaardij-opleiding ter voorbereiding op de betreffende SVMNIVO-examens Makelaardij en omvat de modules omtrent:
  1.1. Regulier Makelaar (zowel Basisdiploma als Diploma Makelaar Taxateur); voor meer informatie klik hier
  1.2. Assistent Makelaar; voor meer informatie klik hier
  1.3. Praktijkopleiding tot Register Makelaar Taxateur; voor meer informatie klik hier
 2. Alle vernieuwde modules waaronder JA1; JA2; FFT; VE, Bouwkunde; Aanvullende Theorie Wonen/MKB bevatten thans interactieve samenvattingen van de relevante lesstof (van belang m.b.t. de voorbereiding op de betreffende SVMNIVO examens). De samenvattingen zijn d.m.v. de bekende gekleurde woorden doorgelinkt naar de begrippenlijsten met begrippenuitleg en oefenexamenopgaven !
 3. Voor alle modules van de Repertoriun CD ROM Makelaardij (versie 11.xx) geldt nu:
  • 1500 - 3400 begrippen / 400 - 950 examenbegrippen per module met vele uitgebreide en uitgewerkte rekenvoorbeelden
  • meer aangescherpte, uitgebreide en uitgewerkte examenoefenopgaven
  • meer zoekmogelijkheden naar begrippen en examenoefenopgaven

Klik hier om de Repertorium CD ROM Makelaardij te bestellen

Terug naar het hoofdmenu

Inleiding: vaak komen bij het bestuderen van de lesstof, of bij de voorbereiding op een examen, ÚÚn of meer van de volgende vragen naar boven:
 • hoe zat het ook al weer met dat onderwerp ?
            - wat betekende dat begrip nu ook al weer precies ?
            - waar stond dat ook al weer in boek of tekst ?
            - in welke wet, of hoofdstuk kan ik daarover iets vinden ?
 • hoe pak je zo'n examenvraag nou eigenlijk aan ?
            - waar gaat die vraag eigenlijk over ?
            - wat wordt er nu precies gevraagd ?
            - hoe begin je met het oplossen van de vraag ?
 • hoe ging zo'n taxatieberekening ook al weer ?
Het dan weer op- of terugzoeken in een lesboek of in een wetboek valt vaak niet mee en is meestal een tijdrovende bezigheid omdat er veelal slechts een beperkte, of helemaal geen index in dat boek staat, of in de lesstof beschikbaar is.

Het behandelen van examenoefenopgaven komt in de ÚÚn-dag-per-week cursussen, in de avondcursussen, of op de zaterdagcursussen, vanwege het gecomprimeerde lesprogramma, vaak in beperkte mate, of nauwelijks aan bod. Het behandelen van, en het trainen op examenoefenopgaven is echter van essentieel en cruciaal belang om de kansen op succes te vergroten bij de betreffende SVMNIVO examens.

Daar is nu een oplossing voor:
 • Middels de interactieve Repertorium CD ROM kunnen een groot aantal begrippen, hun onderlinge samenhang alsmede de context, spelenderwijs en op een prettige, eigentijdse manier met moderne middelen worden geraadpleegd en bestudeerd.
 • Daarnaast kan deze CD ROM, bij het doornemen van de lesboeken, als digitaal naslagwerk of woordenboek dienen, zodat de betekenis van gehanteerde begrippen snel opgezocht en doorgelezen kunnen worden.
 • Het studeren wordt zo meer afwisselend, aangenamer en een meer ontspannen bezigheid.
 • Bovendien zijn nu voor alle modules, bij de uitleg van begrippen die ooit in examenoefenopgaven zijn voorgekomen, (gedetailleerde) uitwerkingen toegevoegd van de bijbehorende, bewerkte en aangescherpte examenoefenopgaven. Ideaal als voorbereiding op de diverse betreffende SVMNIVO examens !
Klik hier om de Repertorium CD ROM Makelaardij te bestellen

Terug naar het hoofdmenu
Reguliere opleiding Makelaar-Taxateur: De interactieve Repertorium CD ROM is bedoeld als ondersteuning bij de voorbereiding op de volgende SVM|NIVO-examens:
 • Juridische Aspecten I
 • Juridische Aspecten II
 • FinanciŰn, Fiscaliteiten en Taxaties
 • Vastgoedeconomie
 • Bouwkunde
 • Aanvullende Theorie Wonen/MKB
Klik hier om de Repertorium CD ROM Makelaardij te bestellen

Terug naar het hoofdmenu

Globale inhoud van de diverse modules Reguliere opleiding Makelaar-Taxateur: de huidige beschikbare versie 11.xx van de Repertorium CD ROM Makelaardij bevat de volgende modules:
 • Juridische Aspecten I ( inclusief ca. 1.900 begrippen, ca. 700 examenbegrippen, alsmede voorbeelden en aangescherpte, uitgewerkte examenoefenopgaven )
 • Juridische Aspecten II ( inclusief ca. 1.400 begrippen, ca. 500 examenbegrippen alsmede voorbeelden en aangescherpte, uitgewerkte examenoefenopgaven ). Thans ook de samengevatte lesstof op de cd rom ge´ntegreerd met doorlinking naar de uitleg van in de lesstof voorkomende begrippen en oefenexamenopgaven
 • FinanciŰn, Fiscaliteiten en Taxaties ( inclusief ca. 2.200 begrippen, ca. 400 examenbegrippen alsmede uitgewerkte rekenvoorbeelden ( rentabiliteit, contante waarde, koopsommen, etc., etc. ) en aangescherpte, uitgewerkte examenoefenopgaven )
 • Vastgoedeconomie ( inclusief ca. 1.400 begrippen, ca. 400 examenbegrippen alsmede voorbeelden / animaties van marktmodellen en aangescherpte, uitgewerkte examenoefenopgaven )
 • Bouwkunde ( inclusief ca. 3.600 begrippen, ca. 950 examenbegrippen alsmede voorbeelden en aangescherpte, uitgewerkte examenoefenopgaven m.b.t het algemene deel en bouwmaterialen, en inclusief ca. 3.500 afbeeldingen )
 • Aanvullende Theorie Wonen/MKB ( inclusief ca. 2.800 begrippen, ca. 500 examenbegrippen alsmede uitgewerkte rekenvoorbeelden ( BAR, NAR, etc. ) en aangescherpte, uitgewerkte examenoefenopgaven )
Klik hier om de Repertorium CD ROM Makelaardij te bestellen

Terug naar het hoofdmenu

Gedetailleerde inhoud van de diverse modules: Iedere module van deze Repertorium CD ROM bevat:
 • twee uitklapbare ( "drop down" ) keuzelijsten met een groot aantal begrippen per module
  • een 'blauwe' lijst met 'alle' ( ca. 1400 - 3600 ) begrippen per betreffende module
  • een 'groene' lijst met ( ca. 400 - 950 ) examenbegrippen per betreffende module, welke begrippen in het verleden in ÚÚn of meerdere SVMNIVO examens (zowel in de vragen als in de mogelijke antwoorden en uitleg daarvan) zijn voorgekomen
 • een begrip kan op 2 manieren uit de keuzelijst worden geselecteerd:
  • door aanklikken van een begrip in de uitklapbare keuzelijst
  • door in een invulveld een aantal beginletters van het gewenste begrip te typen waarna het systeem zelf het dichtsbijzijnde begrip in de lijst opzoekt en toont
 • na selectie van een begrip wordt daarover uitleg gegeven met verwijzingen naar wetsartikelen en/of naar daarmee samenhangende begrippen, of examenoefenopgaven
  • bij begrippen uit de 'groene' lijst zijn altijd uitwerkingen van ÚÚn of meer bewerkte en aangescherpte examenoefenopgaven behorende bij die module beschikbaar
 • de tekst van de begrippenuitleg bevat gekleurde "hotwords" ( blauw, groen, of rood ) die aangeklikt kunnen worden en waarover dan weer (aanvullende) uitleg ( blauw ), uitwerkingen van examenoefenopgaven ( groen ), of rekenvoorbeelden ( rood ), verschijnen
  • bij 'groene' (examen)begrippen kan via een druk op een knop zichtbaar worden gemaakt hoeveel maal, en in welke module, en in welke examenvraag, het betreffende begrip is voorgekomen
 • zodoende kan men door de gehele context van een initieel gekozen begrip 'surfen', met steeds verwijzingen naar de bijbehorende wetsartikelen, begrippen en examenoefenopgaven
 • een deelgebied kan op deze manier interactief en intensief worden bestudeerd
 • vooral de onderlinge samenhang van begrippen, wetsartikelen en examenoefenopgaven wordt op deze manier helder en vanuit wisselende invalshoeken gepresenteerd zodat een beter algemeen overzicht en begrip over wetten, artikelen en examenoefenopgaven wordt opgebouwd
 • tijdens het surfen kan men op 2 manieren naar het initieel gekozen begrip terugkeren:
  • direct terugspringen door een druk op de knop "Terug naar ..... "
  • stap voor stap teruglopen langs het gevolgde 'surf'-pad door herhaaldelijk drukken op de knop "Terug"
 • men kan aldus naar hartelust surfen, maar nooit verdwalen
 • naast tekstuele uitleg van begrippen is er ook uitleg van complexe begrippen middels:
  • schema's voor, onder meer en bijvoorbeeld, de:
   • inrichting van de staat, provincies, gemeenten, waterschappen, etc.
   • samenloop van overdrachtbelasting en BTW bij verkoop onroerende zaak
  • figuren (idem)
  • grafieken
  • overzichten (privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen)
  • tabellen (bijvoorbeeld bij procedures omtrent bezwaar, beroep en hoger beroep m.b.t. het publiek recht)
 • waar nodig worden per module ook rekenvoorbeelden gegeven (bijv. m.b.t. belastingen, taxaties (BAR/NAR), rendementen, contante waarde, koopsommen, etc.)
 • bij de module bouwkunde nu ook circa 2.600 afbeeldingen / foto's
Klik hier om de Repertorium CD ROM Makelaardij te bestellen

Terug naar het hoofdmenu

Opleiding tot Assistent Makelaar: de inhoud van de beschikbare modules m.b.t. de opleiding tot Assistent-Makelaar zijn:
 1. Rechten
  • ca. 1.500 algemene begrippen
  • ca. 600 examenbegrippen
  • interactieve samenvattingen van de lesstof m.b.t. de onderdelen JA1 en JA2

 2. Capita Selecta
  • ca. 2.100 algemene begrippen
  • ca. 1.100 examenbegrippen
  • interactieve samenvattingen van de lesstof m.b.t. de onderdelen Wonen / MKB, Vastgoedeconomie en Bouwkunde

 3. Praktijkopleiding Assistent Makelaar
  • ca. 400 algemene begrippen
  • ca. 200 examenbegrippen
  • interactieve samenvattingen van de lesstof m.b.t. de onderdelen Verkoopbrochure, Taxatierapport, Koopakten, Klantdossier, Marketingactie, etc.

Klik hier om de Repertorium CD ROM Makelaardij te bestellen

Terug naar het hoofdmenu

Praktijkopleiding tot Register-Makelaar-Taxateur: de inhoud van de beschikbare module m.b.t. de opleiding tot Register-Makelaar-Taxateur omvat:
 1. Begrippen
  • ca. 1.500 algemene begrippen
  • ca. 600 examenbegrippen

 2. Lesstof
  • interactieve samenvattingen van de lesstof m.b.t. de onderdelen Taxatie Woonhuis, Taxatie Bedrijfspand, Algemene Vragen, Regiovragen, ITZA-m2-berekening, Huurwaardeberekening, Kuberingsmethode, etc.

 3. Stramien m.b.t. inventarisatie van regionale kennis
  • indeling gemeente en woonkernen
  • inventarisatie huurwaarden van winkels en bedrijfspanden
  • inventarisatie winkelstraten en -gebieden
  • inventarisatie bedrijfsterreinen
  • inventarisatie nieuwbouwprojecten (woningen )

Klik hier om de Repertorium CD ROM Makelaardij te bestellen

Terug naar het hoofdmenu

De kosten van de beschikbare modules van deze Repertorium CD ROM bedragen:
 1. Reguliere Makelaarsopleiding
  Opleiding m.b.t. SVM|NIVO Diploma MAKELAAR-TAXATEUR Wonen/MKB; omvat de 6 modules:
  - Basisdiploma (5 modules: JA1, JA2, FFT, Vastgoedeconomie, Bouwkunde)
  - Aanvullende Theorie Wonen/MKB (1 module)

  • Euro  39,- per module indien enkelvoudig en apart besteld
  • Euro  69,- per 2 modules indien gelijktijdig per persoon besteld
  • Euro  99,- per 3 modules indien gelijktijdig per persoon besteld
  • Euro 119,- per 4 modules indien gelijktijdig per persoon besteld
  • Euro 139,- per 5 modules indien gelijktijdig per persoon besteld
  • Euro 159,- per 6 modules indien gelijktijdig per persoon besteld

 2. Assistent-Makelaarsopleiding
  Opleiding m.b.t. SVM|NIVO Diploma ASSISTENT-MAKELAAR Wonen/MKB
  (betreft de 3 modules: Rechten, Capita Selecta en Praktijkopleiding-Assistent-Makelaar)

  • Euro  39,- per module indien enkelvoudig en apart besteld
  • Euro  69,- per 2 modules indien gelijktijdig per persoon besteld
  • Euro  89,- per 3 modules indien gelijktijdig per persoon besteld

 3. Praktijkopleiding tot Register-Makelaar-Taxateur
  Praktijkopleiding m.b.t. SVM|NIVO praktijkdiploma REGISTER-MAKELAAR-TAXATEUR Wonen/MKB
  (betreft 1 module met alle betreffende onderdelen)

  • Euro  139,-

Terug naar het hoofdmenu
BESTELLEN van de Makelaardij Repertorium CD ROM geschiedt d.m.v. de volgende 2 stappen:
 1. overmaking van het bedrag op IBAN-rekeningnummer NL68 INGB 0003955329 t.n.v. M÷hltiMedia te Dieren
 2. een email aan   info@makelaardijcdrom.nl   waarin is aangegeven:

  1. welke module(s) u hebt besteld
  2. welke bedrag u inmiddels hebt overgemaakt op IBAN-rekeningnummer NL68 INGB 0003955329 t.n.v. M÷hltiMedia te Dieren
  3. naar welk postadres de Makelaardij Repertorium CD ROM dient te worden gezonden
Zonder uitvoering van onderdeel 1 en/of duidelijke vermelding per email van de onderdelen 2a, 2b en 2c kan de bestelling helaas niet worden uitgevoerd

Terug naar het hoofdmenu

Leveringsomvang: de bestelling betreft de levering van:
 • de Makelaardij Repertorium CD ROM
 • gebruikslicentie voor iedere betaalde module, voor een eenmalige installatie op 1 enkele PC gedurende de gebruiksperiode
Klik hier om de Repertorium CD ROM Makelaardij te bestellen

Terug naar het hoofdmenu

Systeemeisen: de cd rom werkt op de volgende MS Windows systemen:
 • MS Windows: 95, 98, 98/SE, ME, 2000, NT/SP6, XP/SP2, Vista (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows 7 (64 bit)
 • de gebruiker moet op de betreffende PC kunnen installeren
Klik hier om de Repertorium CD ROM Makelaardij te bestellen

Terug naar het hoofdmenu
Vrijwaring:
 • aan deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend
 • inhoud, voorwaarden en prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangepast
Klik hier om de Repertorium CD ROM Makelaardij te bestellen

Terug naar het hoofdmenuM÷hltiMedia, Eduard van Beinumlaan 129, 6952 CL Dieren, The Netherlands
Tel: +31 313 496 696       Fax: +31 313 450 804
KvK nr.: 09105425 in Arnhem     BTW-nr.: NL 1198 59 026 B01
email:   info@makelaardijcdromEnd of information of this pagelinks:
makelaardijcdrom
taxateurexamens
makelaarexamens
svmnivo
makelaardijexamens
makelaartaxateurs
makelaartaxateursexamens
makelaardijopleidingen
makelaartaxateurexamens
registermakelaartaxateurs
praktijkexamen
makelaarexamens
taxateurs
taxaties
makelaardijen
makelaars
svmnivoexamens
downloads